Cơ cấu cổ đông VinFast hiện nay là ai? Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 100%

Đánh giá bài viết!
[1/5]

Sau sự khiện VinFast chính thức IPO tại Mỹ trên sàn Nasdaq, một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư đó là Cơ cấu cổ đông VinFast hiện nay là ai. Nguyễn Hoài Thương VinFast đã tìm hiểu và trình bày dưới đây:

Xem thêm: VinFast IPO lên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq.

Theo như thông tin từ bản cáo bạch, vào ngày 30/9/2022, VinFast có tổng cộng 3 cổ đông chính. Trong số này, Tập đoàn Vingroup chiếm 51,52% cổ phần, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 33,48%, và Công ty Asian Star Trading & Investment sở hữu 15% cổ phần.

Cơ cấu cổ đông VinFast

Trong thực tế, cả hai công ty VIG và Asian Star đều là các tổ chức đầu tư riêng thuộc sở hữu của Chủ tịch Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng. Đáng chú ý là, Vingroup chính thức cũng là do ông Vượng nắm quyền chi phối. Như vậy, mặc dù ông Phạm Nhật Vượng không sở hữu cổ phần trực tiếp tại VinFast, nhưng ông hiện đang kiểm soát toàn bộ 100% quyền lợi tại VinFast.

Vào cuối năm 2021, Vingroup đã thực hiện việc chuyển toàn bộ cổ phần của VinFast tại Việt Nam sang một công ty con có trụ sở tại Singapore. Hành động này được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ VinFast trong việc niêm yết cổ phiếu tại thị trường Mỹ, nhờ vào việc tạo điều kiện pháp lý liên quan đến quốc gia này.

Tuy việc tái cấu trúc này đã diễn ra, Vingroup đã khẳng định rằng điều này không thay đổi chủ sở hữu của công ty. Cụ thể, Vingroup cùng với ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục kiểm soát toàn bộ 100% cổ phần tại VinFast Singapore.

Việc tái cấu trúc, như Vingroup khẳng định, hoàn toàn không làm thay đổi chủ sở hữu của công ty. Vingroup cùng ông Phạm Nhật Vượng vẫn duy trì việc kiểm soát toàn bộ 100% cổ phần tại VinFast Singapore.

Đánh giá bài viết post